Kursy dla dzieci

Kursy prowadzone są z użyciem podręczników specjalnie dobranych i dostosowanych do wieku i poziomu językowego uczniów. Dodatkowo dla osiągnięcia lepszych wyników w nauczaniu, uczniowie wykorzystują swoją wiedzę pracując w parach lub w grupach oraz podczas oglądania obcojęzycznych filmów edukacyjnych jak i korzystania z multimedialnych programów komputerowych, do których wykorzystane są laptopy oraz tablica interaktywna. Poza tym uczniowie wykonują specjalnie przygotowane dodatkowe zadania utrwalające.

 • grupy już dla 4 latków,
 • przyjazna atmosfera sprzyjająca nauce, aktywna, skuteczna nauka w małych grupach,
 • zróżnicowane metody nauczania z naciskiem na komunikację,
 • dynamika zajęć z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb uczniów,

                                                                                                                 Kursy dla młodzieży i dorosłych

Kursy prowadzone są z użyciem nowoczesnych podręczników specjalnie dobranych i dostosowanych do wieku i poziomu językowego uczniów. Dla osiągnięcia lepszych wyników w nauczaniu, uczniowie często pracują w parach oraz w grupach. Nauczyciele dostosowują metody pracy oraz materiały do potrzeb i zainteresowań uczniów. Wykorzystujemy dużo materiałów multimedialnych oraz interaktywnych.

 •  wszystkie poziomy nauczania, przygotowanie do egzaminu 8-klasisty ,
 •  do matury oraz do egzaminów zewnętrzych np. FCE, CAE, TOEIC, TOEFL (100% ZDAWALNOŚCI !),
 •  aktywna, skuteczna nauka w swobodnej atmosferze zróżnicowane metody nauczania z naciskiem na komunikację,
 •  kursy dla dorosłych ( w tym również język biznesowy oraz przygotowanie do wyjazdu za granicę)

                                                                                                                                         Kursy maturalne


 •   kursy maturalne : poziom podstawowy , poziom rozszerzony ,przygotowanie do matury ustnej (tym razem już będzie!) (100% ZDAWALNOŚCI !),
 •   gwarantujemy wysokie efekty nauczania,
 •   kursy prowadzone przez doświadczonych anglistów i germanistów,
 •   dużo konwersacji. rozwiązywanie arkuszy maturalnych
                                                                                                                                                 Kurs dla wyjeżdżających
Kurs obejmuje niezbędne słownictwo i zwroty oraz pomaga w nabyciu umiejętności porozumienia się w sytuacjach życia codziennego.Podczas kursu nauczysz się m.in.:
 • jak się przedstawić i opowiedzieć o sobie i swoich umiejętnościach,
 • prowadzić proste rozmowy z pracodawcą,
 • klientem i kolegą, rozmawiać z urzędnikami.
 • jak radzić sobie na wakacjach.
                                                                                                                                                    Kursy dla firm
Szkolenia prowadzone w siedzibie Szkoły EXPERT lub na terenie firm, do których skierowana zostanie oferta. Program kursów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb kursantów z uwzględnieniem kompetencji językowych potrzebnych do wykonywania zawodu. Oprócz możliwości korzystania z technik multimedialnych i nowoczesnych podręczników uczniowie zdobywają umiejętności porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, pisania (np. notatki, listy, CV, e-maile), słuchania i czytania.
 • możliwość wyboru miejsca szkolenia ( siedziba szkoły EXPERT lub siedziba danej firmy),
 •  program kursów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb kursantów z uwzględnieniem kompetencji językowych potrzebnych do wykonywania zawodu,
 • nowoczesne metody i materiały szkoleniowe,
 • dużo konwersacji,
 •  możliwość zajęć indywidualnych lub zindywidualizowanych ( 2, 3 lub 4 osoby)
 •  elastyczność i dyspozycyjność lektorów ( zajęcia rano lub po południu).
                                                                                                                                                                        Zajęcia indywidualne
Poziom nauki języka, oraz tematyka zajęć dostosowana do potrzeb ucznia. Możliwość wyboru dogodnej pory zajęć oraz liczby lekcji tygodniowo.
 • radosna, bezstresowa atmosfera
 • dynamiczna nauka
 • szybkie przyswajanie nowych słów poprzez niekonwencjonalne metody aktywizujące,
 • profesjonalni pedagodzy.
Copyright ©2020 Szkoła Języków Obcych Expert, All Rights Reserved.