ETS Preferred Associate

TOEIC (Test of English for International Communication™)

Certyfikat TOEIC został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEICR jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 6 000 000 kandydatów na całym świecie.

Uznawany przez ponad 10 000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

TOEIC jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

TOEIC Listening and Reading

TOEIC Listening and Reading składa się z 2 części i trwa 2 godziny:

Sekcje egzaminu Czas trwania Liczba pytań Skala punktacji
Reading 75 minut 100 5 - 495
Listening 45 minut 100 5 - 495

FORMAT EGZAMINU

Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) - 100 pytań / zadań testowych

Sekcja I - interpretacja fotografii 10 pytań

Sekcja II – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) 30 pytań

Sekcja III - dłuższe dialogi, 10 dialogów po 3 pytania do każdego 30 pytań

Sekcja IV - dłuższe wypowiedzi, ogłoszenia itp., 10 wypowiedzi po 3 pytania do każdej 30 pytań

Reading Comprehension (czas trwania 75 minut) - 100 pytań / zadań testowych

Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu 40 pytań

Sekcja VI – uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu, 3 teksty po 4 pytania do każdego 12 pytań

Sekcja VII

- autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, 7 do 10 różnych tekstów

- teksty typu ‘double passages’ – dwa powiązane ze sobą teksty do przeczytania z pytaniami poniżej

28 pytań

20 pytań

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany, aby precyzyjnie określić, na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Przygotowanie do egzaminu

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC® został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące. Więcej informacji na stronie: http://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Kupuje

Uznawalność

Więcej informacji

Terminy egzaminów

Egzamin TOEIC jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Kontakt: Monika Pająk, tel. 604 306 452, e-mail: biuro@sjoexpert.com.pl

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

Koszt egzaminu

Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:

- 300 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP)

- 355 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla pozostałych osób

Certyfikaty TOEIC

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

  • pomarańczowy: 10 - 215 punktów
  • brązowy: 220 - 465 punktów
  • zielony: 470 - 725 punktów
  • niebieski: 730 - 855 punktów
  • złoty: 860 - 990 punktów

TOEIC i poziomy Rady Europy (CEFR)

TOEIC L&R (10-990 pts) A1 A2 B1 B2 C1
Listening (5-495 pts) 60 110 275 400 490
Reading (5-495 pts) 60 115 275 385 455
TOTAL 120 225 550 785 945


Darmowy test poziomujący z języka angielskiego! Wejdź na stronę: www.testujangielski.pl i rozwiąż test, który pokaże Ci jak dobrze znasz język angielski. Test został zbudowany w oparciu o autentyczne pytania egzaminu TOEIC®.

Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym, w którym możesz zarejestrować się na oficjalny egzamin. Zapraszamy!

TOEIC Speaking and Writing

Moduł Speaking & Writing egzaminu TOEIC® to przede wszystkim oddzielny egzamin TOEIC®, zdawany w całości na komputerze i przeznaczony do testowania poziomu zaawansowania w mówieniu i pisaniu w języku angielskim w pracy. Speaking & Writing to uzupełnienie TOEIC® Listening & Reading, odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na moduł bezpośrednio testujący umiejętności produktywne.

Z każdej części egzaminu TOEIC® Speaking & Writing można otrzymać od 0 do 200 punktów. Raport Wyników graficznie przedstawia otrzymany wynik oraz zawiera opisową interpretację wyniku, która wskazuje mocne lub słabsze strony kandydata. Dodatkowo, umiejętność mówienia mierzona jest jeszcze na skali od 1 do 8 punktów w części opisowej (Proficiency Level), podany jest też poziom umiejętności wymowy oraz intonacji i akcentu. Umiejętność pisania jest dodatkowo mierzona na skali od 1 do 9 punktów (Proficiency Level).

Sekcje egzaminu Czas trwania Liczba pytań Skala punktacji
Speaking 20 minut 11 0 - 200
Writing 60 minut 8 0 - 200

Format egzaminu TOEIC Speaking & Writing

Pytanie/a Rodzaj zadania Oceniane umiejętności
Speaking    
1-2 Przeczytaj tekst na głos wymowa, intonacja
3 Opisz obrazek, fotografię jak wyżej oraz zasób słownictwa
poprawne użycie gramatyki
spójność wypowiedzi
4-9 Odpowiedz na pytanie jak wyżej oraz treść, kontekst wypowiedzi
kompletność wypowiedzi
10 Zaproponuj rozwiązanie jak wyżej
11 Wyraź swoją opinię na temat jak wyżej
Writing    
1-5 Napisz zdanie w oparciu
o obrazek
poprawność gramatyki
zgodność zdania z opisem obrazka
6-7 Odpowiedz pisemnie
na prośbę lub polecenie
zróżnicowanie zdań, słownictwo,
organizacja tekstu
8 Wyraź opinię,
napisz krótki esej
argumenty i przykłady popierające opinię,
gramatyka, słownictwo,
organizacja tekstu

TOEIC Speaking & i poziomy Rady Europy (CEFR)

TOEIC S&W (0-400 pts) A1 A2 B1 B2 C1
Listening (0-200 pts) 50 90 120 160 200
Reading (0-200 pts) 30 70 120 150 200
TOTAL 120 225 550 785 945

Uznawalność

  • Studenci i osoby pracujące: informacja o wyniku egzaminu w CV znacznie podnosi wiarygodność kandydata, wyniki TOEIC® to uznany na całym świecie standard kompetencji językowych
  • Instytucje akademickie: wybierają TOEIC® jako potwierdzenie umiejętności językowych i zaliczenie lektoratu
  • Szkoły językowe: TOEIC® to zewnętrzne potwierdzenie jakości nauczania, certyfikat, który udowadnia uczniowi, że dobrze wybrał miejsce nauki języka.
  • Firmy i korporacje: TOEIC® to standard testowania w całej organizacji w całym kraju, niezależnie od dostawców szkoleń i metod nauczania
  • Służba Cywilna: rekrutacja i selekcja pracowników, którzy mogą skutecznie reprezentować kraj w kontaktach zagranicznych, ocena efektywności szkoleń

Czas oczekiwania na wyniki

Wyniki są sprawdzane przez grupę niezależnych egzaminatorów, a ich czas oczekiwania wynosi ok. 30 dni.

Koszt egzaminu

Cena egzaminu wynosi 350 zł.

Copyright © Szko³a Jêzyków Obcych Expert