POLITYKA PRYWATNOŚCI


Szkoła Języków Obcych Expert Michał Pająk oraz
Szkoła Języków Obcych Expert Monika Pająk

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej “RODO”, informujemy iż:
Administratorzy danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych (dalej “Administrator”) w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych są Monika Pająk, prowadząca działalność pod firmą Szkoła Języków Obcych Monika Pająk z siedzibą przy ul. Polna 12, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6121347160, REGON: 020350948, oraz Michał Pająk, prowadząca działalność pod firmą Szkoła Języków Obcych Michał Pająk z siedzibą przy ul. Polna 12, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6121593060, REGON: 020394124.


Prawa osób, których dane są przetwarzane
1. Każda z osób, której dane są przetwarzane przez Administratora danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej prosimy o kontakt mailowy: biuro@sjoexpert.com.pl.
3. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Cel przetwarzania danych osobowych
1. Administrator zbiera dane potrzebne do realizacji świadczonych usług językowych. Zebrane dane umożliwiają:
a) kontakt z biurem szkoły,
b) kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia,
c) zawarcie umowy świadczenia usług językowych,
d) fakturowanie i księgowanie transakcji.

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu
1. Niezbędne dane do realizacji świadczonych przez Administratora usług językowych to imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
2. W celu podpisania umowy dodatkowo wymagane dane to adres zamieszkania .
3. W celu wystawienia faktury wymagane dane to nazwa firmy, adres prowadzenia działalności oraz numer NIP.


Zebranie danych osobowych
1. Dane osobowe przekazane są Administratorowi dobrowolnie podczas kontaktu z Administratorem (kontakt mailowy, telefoniczny, za pośrednictwem portali społecznościowych – FANPAGE na portalu FACEBOOK, INSTAGRAM, portali z ogłoszeniami lub osobisty kontakt w siedzibie Szkoły Języków Obcych EXPERT
2. Szkoła Języków Obcych EXPERT może prowadzić profile i konta w mediach/portalach społecznościowych i zawodowych (takich jak Facebook, Instagram), przetwarzać dane osobowe jeśli jesteście Państwo użytkownikami takich mediów/portali i korzystacie z ich funkcjonalności. Administrując naszymi kontami/profilami w mediach społecznościowych/zawodowych oraz w związku z tym, że Państwo mogą z użyciem ich funkcjonalności podejmować tam aktywność (np. polubienia/polecanie naszych postów i publikacji, komentowanie ich, polubienie strony lub obserwowanie jej), przetwarzamy dane osobowe, które Państwo w tych mediach/portalach udostępniacie np. nazwę użytkownika czy zdjęcie profilowe. Podstawą do tego jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na budowaniu i utrzymywaniu społeczności i sieci kontaktów zawodowych związanych z naszą działalnością, także poprzez opisane konta/profile (informowanie o naszej aktywności, usługach i ofercie, promowanie tworzonych przez nas wydarzeń oraz oferowanych usług, komunikacja z użytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych/zawodowych).
Niezależnie czy posiadacie Państwo czy też nie konto/profil użytkownika na danym portalu społecznościowym/zawodowym, my możemy korzystać z różnych, dostępnych w takim portalu dla konta/profilu firmowego funkcjonalności (np. ustawianie określonych parametrów, filtrów i kryteriów na potrzeby statystyczne w celu jak najlepszego ukierunkowania oferty informacyjnej i promocyjnej, w tym tworzonych wydarzeń w związku z naszą działalnością). Z tych względów posiadanie przez nas konta/profilu na portalu społecznościowym/zawodowym może umożliwiać takiemu portalowi zapisywanie plików cookies na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odwiedzającej nasze konto/profil lub wyświetlającej zamieszczane przez nas tam treści.
Zasady dotyczące prywatności i przetwarzania danych osobowych jakie stosuje dany portal społecznościowy/zawodowy oraz w jaki sposób korzysta z plików cookies dostępne są w jego polityce prywatności i polityce/informacji dotyczącej cookies:
np. aktualnie: na Facebooku w zakładce Prywatność: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation oraz w zakładce Pliki cookie: https://www.facebook.com/policies/cookies/, na Instagramie : https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
Gdy chcą Państwo odwiedzić lub podejmować jakąkolwiek aktywność na naszym firmowym koncie/portalu w mediach społecznościowych lub zawodowych zachęcamy zawsze najpierw do zapoznania się z publikowanymi i aktualizowanymi przez nie politykami prywatności.
3. Dane przekazane są Administratorowi również podczas zawierania umów świadczenia usług językowych.


Przekazanie danych osobowych
1. W celu realizacji świadczonych przez Administratora usług możliwe jest przekazanie danych osobowych następującym osobom lub firmom:
a) pracownikom, zleceniobiorcom i podwykonawcom szkoły językowej Szkoła Języków Obcych EXPERT Monika Pająk i Szkoła Języków Obcych EXPERT Michał Pająk.
b) firmom świadczącym usługi księgowości (Biuro Rachunkowe ABACUS),
c) firmom kurierskim i poczcie polskiej,


Okres przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji świadczonych usług oraz celów przetwarzania danych osobowych opisanych powyżej.

Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.


Pliki cookies
Administrator nie używa plików cookies do zbierania danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail. Osoby odwiedzające stronę pozostają anonimowe.