USŁUGI

KURSY DLA DZIECI

Kursy prowadzone są z użyciem podręczników specjalnie dobranych i dostosowanych do wieku i poziomu językowego uczniów. Dodatkowo dla osiągnięcia lepszych wyników w nauczaniu, uczniowie wykorzystują swoją wiedzę pracując w parach lub w grupach oraz podczas oglądania obcojęzycznych filmów edukacyjnych jak i korzystania z multimedialnych programów komputerowych, do których wykorzystane są laptopy oraz tablica interaktywna. Poza tym uczniowie wykonują specjalnie przygotowane dodatkowe zadania utrwalające.

 • grupy już dla 4 latków,
 • przyjazna atmosfera sprzyjająca nauce, aktywna, skuteczna nauka w małych grupach,
 • zróżnicowane metody nauczania z naciskiem na komunikację,
 • dynamika zajęć z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb uczniów

KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Kursy prowadzone są z użyciem nowoczesnych podręczników specjalnie dobranych i dostosowanych do wieku i poziomu językowego uczniów. Dla osiągnięcia lepszych wyników w nauczaniu, uczniowie często pracują w parach oraz w grupach. Nauczyciele dostosowują metody pracy oraz materiały do potrzeb i zainteresowań uczniów. Wykorzystujemy dużo materiałów multimedialnych oraz interaktywnych.

 • wszystkie poziomy nauczania, przygotowanie do egzaminu 8-klasisty,
 • do matury oraz do egzaminów zewnętrznych np. FCE, CAE, TOEIC, TOEFL (100% ZDAWALNOŚCI!),
 • aktywna, skuteczna nauka w swobodnej atmosferze zróżnicowane metody nauczania z naciskiem na komunikację,
 • kursy dla dorosłych (w tym również język biznesowy oraz przygotowanie do wyjazdu za granicę)

KURSY MATURALNE

 • kursy maturalne : poziom podstawowy , poziom rozszerzony ,przygotowanie do matury ustnej (tym razem już będzie!) (100% ZDAWALNOŚCI!),
 • gwarantujemy wysokie efekty nauczania,
 • kursy prowadzone przez doświadczonych anglistów i germanistów,
 • dużo konwersacji, rozwiązywanie arkuszy maturalnych

KURSY DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

Kurs obejmuje niezbędne słownictwo i zwroty oraz pomaga w nabyciu umiejętności porozumienia się w sytuacjach życia codziennego.Podczas kursu nauczysz się m.in.:

 • jak się przedstawić i opowiedzieć o sobie i swoich umiejętnościach,
 • prowadzić proste rozmowy z pracodawcą, klientem i kolegą, rozmawiać z urzędnikami
 • jak radzić sobie na wakacjach

KURSY DLA FIRM

Szkolenia prowadzone w siedzibie Szkoły EXPERT lub na terenie firm, do których skierowana zostanie oferta. Program kursów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb kursantów z uwzględnieniem kompetencji językowych potrzebnych do wykonywania zawodu. Oprócz możliwości korzystania z technik multimedialnych i nowoczesnych podręczników uczniowie zdobywają umiejętności porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, pisania (np. notatki, listy, CV, e-maile), słuchania i czytania.

 • możliwość wyboru miejsca szkolenia ( siedziba szkoły EXPERT lub siedziba danej firmy),
 • program kursów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb kursantów z uwzględnieniem kompetencji językowych potrzebnych do wykonywania zawodu,
 • nowoczesne metody i materiały szkoleniowe,
 • dużo konwersacji,
 • możliwość zajęć indywidualnych lub zindywidualizowanych ( 2, 3 lub 4 osoby)
 • elastyczność i dyspozycyjność lektorów ( zajęcia rano lub po południu)

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Poziom nauki języka, oraz tematyka zajęć dostosowana do potrzeb ucznia. Możliwość wyboru dogodnej pory zajęć oraz liczby lekcji tygodniowo.

 • radosna, bezstresowa atmosfera,
 • dynamiczna nauka,
 • szybkie przyswajanie nowych słów poprzez niekonwencjonalne metody aktywizujące,
 • profesjonalni pedagodzy